Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING Celebrate Books

Celebrate Books gevestigd en kantoorhoudende te Uithoorn (1421 LM) aan de Schootsveld 14, hierna te noemen “Celebrate Books” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Celebrate Books verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Celebrate Books u over de manier waarop Celebrate Books uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Celebrate Books worden aangeboden op Celebratebooks.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. 1. Persoonlijk

Celebrate Books gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Celebrate Books past wat u op Celebratebooks.com ziet aan op uw interesses. Celebrate Books gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

 1. 2. Doel

Celebrate Books verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van Celebratebooks.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Celebrate Books gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Celebrate Books.

 1. 3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Celebrate Books uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Celebrate Books verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Als u op Celebratebooks.com bij een externe verkoper bestelt, geeft Celebrate Books uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Celebrate Books dat doet.

 1. 4. Uw account

In uw account op Celebratebooks.com slaat Celebrate Books onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

 1. 5. Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Celebrate Books registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Celebrate Books s gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

 1. 6. Nieuwsbrieven

u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Celebrate Books heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Celebrate Books samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Celebrate Books meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via https://www.celebratebooks.nl/nieuwsbrief/.

 1. 7. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Celebrate Books over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Celebrate Books bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

 1. 8. Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Celebrate Books om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

 1. 9. Verbetering van diensten Celebrate Books

Celebrate Books kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Celebrate Books uitvoeren, geeft Celebrate Books uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

 1. 10. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Celebrate Books gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Zonodig overhandigt Celebrate Books uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid.

Ook kan Celebrate Books uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

 1. 11. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Celebrate Books deze gegevens net zoals die van andere klanten van Celebrate Books.

 1. 12. Social media

Op sommige plekken op Celebratebooks.com, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Celebrate Books krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. 1. Celebrate Books geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  1. a) De doorgifte geschiedt aan een door Celebrate Books voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Celebrate Books een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  1. b) Celebrate Books s op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

  1. 1. Celebrate Books maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Celebrate Books ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

  1. 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@celebratebooks.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

  1. 1. Het is mogelijk dat Celebrate Books tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Celebratebooks.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Celebrate Books 

  1. 1. Celebrate Books heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Celebrate Books verwerkt ten behoeve van Celebratebooks.com. Celebrate Books accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

  1. 1. Celebrate Books bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Celebratebooks.com, tenzij Celebrate Books op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

  1. 1. Celebrate Books behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Celebratebooks.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Celebratebooks.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Celebratebooks.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 23-05-2018.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Celebrate Books gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Celebrate Books geen cookies ontvangt.

Indien je nog vragen mocht hebben over het Privacy statement van Celebrate Books, dan kun je contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van ons Privacy statement nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.